Αναζήτηση

Αλλαγή στα δρομολόγια του ΙΟΝΙΣ.

Αλλαγές στα δρομολόγια του ΙΟΝΙΣ θα πραγματοποιηθούν απο το νέο έτος και συγκερκριμένα την περίοδο μεταξύ 8.1.19 και 28.2.19. Παρακάτω παρουσιάζεται με λεπτομέρεια το νέο πρόγραμμα.


0 σχόλια