Αναζήτηση

Αποδεξαμενίστηκε το Έλυρος.

Ενημερώθηκε: 4 Δεκ 2019

Αποδεξαμενίστηκε από την δεξαμενή Πειραιάς ΙΙΙ το Έλυρος και επέστρεψε στην ΝΑΥΣΙ όπου θα συνεχίσει την ακινησία του ως τις 11/12. Στις 12/12 θα βρίσκεται στην γραμμή της Βενετίας όπου θα αντικαταστήσει το Αστερίων 2, για να κάνει και αυτό με την σειρά του την ακινησία του.

0 σχόλια